جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
Browsing Category

محصولات مرکز اپتیک

پنجره

پنجره ● مشخصات: - تلورانس ابعاد: % ۰٫۱± - همواری: λ⁄۱۰ - توازی: ۲ دقیقه کمانی ● موارد قابل ارائه : - محصول تمام شده - تولید سفارشی

رتیکل

رتیکل ● مشخصات : - تلورانس ابعاد:%۰٫۱± - ابعاد خط: up to 10 μm - دقت خطی: ±۲ μm - توازی: بهتر از ۲ دقیقه کمانی - همواری سطح: λ ● موارد قابل ارائه : - محصول تمام شده - تولید سفارشی

منشور

منشور ● انواع منشور: - منشورهای قائم الزاویه - منشورهای داو (Dove) - منشورهای پرو (Porro) - منشورهای لوزی (Rhomboid) - منشورهای انحراف ۴۵ درجه (۴۵ deviation) - منشورهای پنتا (Penta) ● مشخصات: - تلورانس خطای هرمی: ۵ دقیقه کمانی -…

صفحات مسطح

صفحات مسطح ● مشخصات : - تلورانس ابعاد:% ۰٫۱± - همواری سطح: λ⁄۴ - توازی: دقیقه کمانی ۲ - کیفیت سطح: ۶۰-۴۰ MIL standard ● موارد قابل ارائه : - محصول تمام شده - تولید سفارشی

آینه

آینه ● مشخصات: - توازی: ۲ دقیقه کمانی - همواری: λ⁄۴ - کیفیت سطح: ۴۰-۲۰ MIL standard - تلورانس ابعاد :% ۰٫۱± ● موارد قابل ارائه : - محصول تمام شده - تولید سفارشی

آینه فلزی

آینه های فلزی ● انواع آینه های فلزی: - جنس: استیل و آلمینیومی - در ابعاد مختلف ● کاربردها: - در سیستمهای الکترواپتیکی - در ساخت قالبهای عدسیهای اپتیکی ● موارد قابل ارائه : - محصول تمام شده - تولید سفارشی

لنز

لنز ● انواع لنز: - لنزهای محدب الطرفین - لنزهای تخت- محدب - لنزهای مقعرالطرفین - لنزهای تخت – مقعر - لنزهای محدب – مقعر - لنزهای دابلت ● مشخصات:…