جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
Browsing Category

خدمات

آزمون محافظ های شخصی چشم

• آزمون انواع عینک های محافظ به شرح زیر انجام می شود: تلفن: ۶۶۰۷۵۱۵۸-۰۲۱ و ۶۶۰۳۱۹۱۲-۰۲۱ پست الکترونیک: optic-lab@jdsharif.ac.ir پیام‌رسان (بله، تلگرام):  ۰۹۰۳۴۹۴۳۰۶۸ دورنگار: ۶۶۰۰۹۸۲۱-۰۲۱