جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
Browsing Category

سامانه های الکترونیکی هوشمند

مرکز پدافند غیرعامل

محورهای فعالیت آموزش، طراحی، نظارت و مشاوره در سامانه های امنیت الکترونیک شامل: • نظارت تصویری، مراکز مانیتورینگ و کنترل، سیستم های کنترل تردد، سیستم های حفاظت در برابر حریق، سامانه بازرسی الکترونیکی بدون مداخله (NIIS)، سامانه های…

مرکز پدافند غیر عامل جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در نمایشگاه سیستم‌های ایمنی و حفاظتی

مرکز پدافند غیرعامل سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در هشتمین دوره از نمایشگاه سیستم‌های ایمنی و حفاظتی حضور یافت. در این نمایشگاه، مرکز پدافند غیرعامل سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف به ارائه‌ی خدماتی در حوزه تست استاندارد تجهیزات…