جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
Browsing Category

سامانه های الکترواپتیکی

ژیروسکوپ فیبر نوری با دقت ۱۰ درجه بر ساعت

ژیروسکوپ فیبر نوری با دقت ۱۰ درجه بر ساعت حسگر ژیروسکوپ فیبر نوری برای اندازه‌گیری چرخش‌های بسیار دقیق و تعیین جهت چرخش مورد استفاده قرار می‌گیرد. حسگر ژیروسکوپ فیبر نوری در این طرح حلقه باز بوده و خروجی آن آنالوگ می‌باشد. · کاربرد…