جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
Browsing Category

انتشارات

دوفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی

دوفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی با موافقت دو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه توسعه تکنولوژی صنعتی شروع به فعالیت نمود. هدف از انتشار این دوفصلنامه ایجاد بستری مناسب جهت تبادل دستاوردهای محققین، انتقال تجارب مدیران…

معرفی اداره نشریات

محورهای فعالیت انتشارات جهاددانشگاهی صنعتی شریف از سال ۱۳۵۹ تاکنون در تلاش بوده با انتشار دستاوردهای علمی و فنی، مراجع معتبری را به جامعه علمی کشور معرفی نماید و تاکنون موفق شده بیش از ۱۰۰ عنوان کتاب را به چاپ برساند که از این میان، برخی…