جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

آزمون عدسی ها و عینک های طبی

0 1

آزمون انواع عدسی‌ها و عینک‌های طبی به شرح زیر انجام می‌شود:

تلفن: ۶۶۰۷۵۱۵۸-۰۲۱ و ۶۶۰۳۱۹۱۲-۰۲۱

پست الکترونیک: optic-lab@jdsharif.ac.ir

پیام‌رسان (بله، تلگرام):  ۰۹۰۳۴۹۴۳۰۶۸

دورنگار: ۶۶۰۰۹۸۲۱-۰۲۱

Leave A Reply

Your email address will not be published.