جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

خدمات آزمایشگاهی

2 1

• طیف‌سنجی UV-Vis

 

• لنزومتری (کانون‌سنجی، تعیین مشخصات عدسی‌های طبی)

 

• توان‌سنجی منابع نوری (پاورمتری)

 

• شدت‌سنجی منابع نوری (لوکس‌متری)

 

• سنجش سطح مقطع پرتو لیزر و منابع نوری (با دستگاه Beam Profiler)

 

• ضربۀ پرسرعت

• آزمون پلاریزۀ عینک آفتابی

• آزمون مه‌گرفتگی عینک شنا

• اندازه‌گیری پخش (پراکنش) نور قطعات اپتیکی

• آزمون میدان دید عینک‌ها

• سنجش کیفیت سطوح اپتیکی

• آزمون‌های استحکام عدسی و عینک

• آزمون‌های پایداری عینک (در برابر عرق، دمای بالا، نفوذ جسم داغ، اشتعال)

• آزمون دوام فریم عینک طبی

 

تلفن: ۶۶۰۷۵۱۵۸-۰۲۱ و ۶۶۰۳۱۹۱۲-۰۲۱

پست الکترونیک: optic-lab@jdsharif.ac.ir

پیام‌رسان (بله، تلگرام):  ۰۹۰۳۴۹۴۳۰۶۸

دورنگار: ۶۶۰۰۹۸۲۱-۰۲۱

 

2 Comments
  1. فاطمه فردوست شاهی says

    دستگاه در چه محدوده طول موجی کار میکنه؟و برای چه نمونه هایی میتونه آنالیز انجام بده؟

  2. فاطمه فردوست شاهی says

    آیا برای نمونه های پودری هم آنالیز انجام میشه؟

Leave A Reply

Your email address will not be published.