جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

اندازه‌گیری و مشخصه‌یابی قطعات اپتیکی

0 1

 

آزمون و تعیین مشخصات و تهیۀ نقشۀ فنی انواع قطعات و عناصر اپتیکی دقیق: 

• انواع عدسی‌های کروی

     o تعیین ضریب‌شکست قطعات اپتیکی (مخرب و غیرمخرب)

     o فاصلۀ کانونی

     o شعاع انحنا

     o ضخامت

     o سایر پارامترهای مورد نیاز

• منشور

• آینه 

• پنجرۀ اپتیکی

• زیرلایه‌های اپتیکی

• انواع سطوح تخت

• رتیکل

• فیلتر

• … 

بررسی کیفیت قطعات اپتیکی بر اساس استاندارد MIL-PRF-13830B انجام می‌گیرید. 

برای مشاهدۀ نمونۀ نقشه‌ها اینجا کلیک کنید.

 

تلفن: ۶۶۰۷۵۱۵۸-۰۲۱ و ۶۶۰۳۱۹۱۲-۰۲۱

پست الکترونیک: optic-lab@jdsharif.ac.ir

پیام‌رسان (بله، تلگرام):  ۰۹۰۳۴۹۴۳۰۶۸

دورنگار: ۶۶۰۰۹۸۲۱-۰۲۱

Leave A Reply

Your email address will not be published.