جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

فعالیت دانشجویی

0 1
فعالیت های دانشجویی
معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، در عرصه فرهنگی، اجتماعی و اعتلای فرهنگ دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، مأموریت برنامه ریزی، اجرا و هدایت فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه زیر را در سطح این دانشگاه بر عهده دارد:
• حضور در شورای فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف
• راهبری کانون همکاران افتخاری جهاددانشگاهی صنعتی شریف
• برگزاری بازدیدهای دانشجویی از مراکز علمی و صنعتی کشور ( ایران مرز پرگهر )
• برگزاری سلسله نشست های بحث و هم اندیشی با موضوعات مختلف فرهنگی و اعتقادی
• طراحی و اجرای برنامه های مختلف فرهنگی و دانشجویی

 

 

تلفن:  ۶۶۰۷۵۲۳۹                                                    پست الکترونیکی:  calture@jdsharif.ac.ir

Leave A Reply

Your email address will not be published.