جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

دستگاه شستشوی آلتراسونیک

0 1

• طراحی و ساخت دستگاه شستشوی آلتراسونیک مبدل های حرارتی و تجهیزات مکانیکی

 

 

مرکز خدمات تخصصی ساخت

 

تلفن و نمابر: ۲-۶۶۰۷۵۶۳۱
پست الکترونیکی: sakht@jdsharif.ac.ir

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.