جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

جهاد دانشگاهی مولود مبارک خود انقلاب اسلامی

جهاد دانشگاهی به عنوان مولود انقلاب اسلامی، در طول حیات خود، خدمات با ارزشی را در حوزه های مختلف پژوهش و فناوری، آموزشی، فرهنگی و توانمند سازی دانش آموختگان دانشگاه ها و توسعه کارآفرینی ارائه کرده و توانسته است در مسیر تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و شعار ما می توانیم امام خمینی(ره) و شکل گیری اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی، نقش بسزایی ایفا کند.

جهاد دانشگاهی نهادی است غیردولتی و عمومی، دارای شخصیت مستقل، زیرنظر شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ارکان

وظایف حوزه پژوهش و فناوری

ساختار حوزه پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

پژوهشگاه‌ها

پژوهشکده‌ها

جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف از سال ۱۳۵۹ با هدف استمرار آرمان های انقلاب فرهنگی، گسترش روحیه تحقیق و بهره برداری از یافته های پژوهشی، ارتقای سطح علمی خدمات تخصصی و گسترش طرح های کاربردی – نیمه صنعتی، ارتقاء و توسعه آموزش های علمی، مهارتی، کاربردی و شغل محور و همچنین توسعه برنامه های فرهنگی، فعالیت خود را آغاز کرده است. این سازمان با اتکا به تعهد و دانش تخصصی اعضای خود و با بهره مندی از فضاها، امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی، به توانایی های تخصصی ویژه ای در رشته های فنی و مهندسی دست یافته و طی بیش از سی و پنج سال فعالیت علمی، ضمن همکاری با مراکز تحقیقاتی صنایع مختلف کشور، بیش از ۲۴۰۰ طرح و پروژه تحقیقاتی را در راستای رفع نیازهای صنعتی کشور، با تأکید بر آموزش های تخصصی، با موفقیت اجراء کرده است.

جهاد دانشگاهی شریف