جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

آزمون محافظ های شخصی چشم

0 1

• آزمون انواع عینک های محافظ به شرح زیر انجام می شود:

 

تلفن: ۶۶۰۷۵۱۵۸-۰۲۱ و ۶۶۰۳۱۹۱۲-۰۲۱

پست الکترونیک: optic-lab@jdsharif.ac.ir

پیام‌رسان (بله، تلگرام):  ۰۹۰۳۴۹۴۳۰۶۸

دورنگار: ۶۶۰۰۹۸۲۱-۰۲۱

Leave A Reply

Your email address will not be published.